[1]
K. Brænne, «Frå DesignDialog til Design Literacy: Om etablering av eit fagdidaktisk forskingsfelt innan design, kunst og handverk», FormAkademisk, bd. 11, nr. 1, des. 2018.