[1]
A. L. Hagen og J. B. Osuldsen, «Splotting som erfaringsbasert verktøy for medvirkning og stedsforståelse ved byromsutforming », FormAkademisk, bd. 14, nr. 1, okt. 2021.