[1]
A.-H. L. Waterhouse, L. Søyland, og K. Carlsen, «Eksperimentelle utforskinger av materialer og materialitet i transmaterielle landskaper», FormAkademisk, bd. 12, nr. 1, mai 2019.