[1]
H. Kramer, «Når tilskueren tegner: Minnehandlinger og formidling av sensitive emner i det 21. århundre», FormAkademisk, bd. 11, nr. 3, okt. 2018.