[1]
J. B. Reitan, «FormAkademisk 10 år – med forskning på design og designdidaktikk», FormAkademisk, bd. 11, nr. 1, okt. 2018.