[1]
L. C. Risan og S. Nørve, «Universell utforming og den vanskelige avgrensingen av ‘alle’», FormAkademisk, bd. 6, nr. 3, des. 2013.