[1]
R. G. Watten, «Perseptuelle illusjoner i norske kommunevåpen», FormAkademisk, bd. 16, nr. 1, jun. 2023.