[1]
J. B. Reitan, «Leder. FormAkademisk 15 år : – i full aktivitet », FormAkademisk, bd. 16, nr. 1, jun. 2023.