[1]
I.-M. Hølmebakk, «Universell utforming i arkitektpraksis – belyst gjennom to offentlige bygg», FormAkademisk, bd. 2, nr. 1, aug. 2009.