[1]
N. S. Frisch, «Bokanmeldelse. Ann-Hege Lorvik Waterhouse: I materialenes verden. Perspektiver og praksiser i barnehagens kunstneriske virksomhet», FormAkademisk, bd. 6, nr. 3, des. 2013.