Vinje, E. «Baseskoler. En kritisk diskursanalyse av teksten Baser fra Rådgivningstjenesten for skoleanlegg». FormAkademisk, bd. 3, nr. 2, november 2010, doi:10.7577/formakademisk.108.