Grange, K. «Mellan Skrå Och Profession. Om De Svenska Arkitekt- Och ingenjörsutbildningarnas framväxt Och Hur Ett Dominerande Kunskapsideal Har Tagit Form». FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, bd. 3, nr. 2, desember 2010, doi:10.7577/formakademisk.109.