Frisch, N. S. «Når øyet styrer hånden: Om mestringsprosesser i barnehagen». FormAkademisk, bd. 1, nr. 1, oktober 2008, doi:10.7577/formakademisk.123.