Lutnæs, E. «Kritisk refleksjon og systemorientert design: – Bevisstgjøring og endringskompetanse gjennom Utdanning for bærekraftig forbruk». FormAkademisk, bd. 8, nr. 3, desember 2015, doi:10.7577/formakademisk.1433.