Lutnæs, E. «Profesjonsdilemmaer i det kunstpedagogiske felt». FormAkademisk , bd. 8, nr. 2, oktober 2015, doi:10.7577/formakademisk.1435.