Almevik, G. «Hantverksvetenskap och vetenskapligt hantverk: Om utvärdering av lärandemål i hantverksinriktad högskoleutbildning». FormAkademisk, bd. 12, nr. 1, oktober 2019, doi:10.7577/formakademisk.2310.