Brænne, K. «Frå DesignDialog til Design Literacy: Om etablering av eit fagdidaktisk forskingsfelt innan design, kunst og handverk». FormAkademisk, bd. 11, nr. 1, desember 2018, doi:10.7577/formakademisk.2574.