Waterhouse, A.-H. L., L. Søyland, og K. Carlsen. «Eksperimentelle Utforskinger Av Materialer Og Materialitet I Transmaterielle Landskaper». FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, bd. 12, nr. 1, mai 2019, doi:10.7577/formakademisk.2648.