Davidova, M., B. Sweeting, og B. Sevaldson. «Relating Systems Thinking and Design (VI) : Within Social and Environmental Systems». FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, bd. 13, nr. 2, januar 2020, doi:10.7577/formakademisk.3691.