Davidová , M. ., B. . Sweeting, og B. . Sevaldson. «Editorial. Relating Systems Thinking and Design VII: Advancing Design Methodologies for Social and Environmental Systems». FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, bd. 13, nr. 4, desember 2020, s. Editorial, doi:10.7577/formakademisk.4016.