Penny, S. «Canoe-carving, Lamotrek style : An interdisciplinary study in crafting, design, engineering, and sustainability ». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, bd. 14, nr. 2, mai 2021, doi:10.7577/formakademisk.4210.