Risan, L. C., og S. Nørve. «Universell utforming og den vanskelige avgrensingen av ‘alle’». FormAkademisk , bd. 6, nr. 3, desember 2013, doi:10.7577/formakademisk.436.