Hølmebakk, I.-M. «Universell Utforming I Arkitektpraksis – Belyst Gjennom to Offentlige Bygg». FormAkademisk, bd. 2, nr. 1, august 2009, doi:10.7577/formakademisk.58.