Lutnæs, Eva. «Kritisk Refleksjon Og Systemorientert Design: – Bevisstgjøring Og Endringskompetanse Gjennom Utdanning for bærekraftig Forbruk». FormAkademisk 8, no. 3 (desember 31, 2015). åpnet juli 13, 2024. https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/1433.