Brænne, Karen. «Frå DesignDialog Til Design Literacy: Om Etablering Av Eit Fagdidaktisk Forskingsfelt Innan Design, Kunst Og Handverk». FormAkademisk 11, no. 1 (desember 29, 2018). åpnet mai 21, 2024. https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/2574.