Hagen, Aina Landsverk, og Jenny B. Osuldsen. «Splotting Som Erfaringsbasert verktøy for Medvirkning Og stedsforståelse Ved Byromsutforming». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk 14, no. 1 (oktober 19, 2021). åpnet november 27, 2021. https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/2586.