Skjelbred, Bente Helen. «‘Det Ekstra Laget’- for En Helhetlig Undervisning: Observasjonstegning Og Forestillingstegning I Skolen-Hva står På Spill». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk 14, no. 1 (oktober 19, 2021). åpnet november 27, 2021. https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3823.