Penny, Simon. «Canoe-Carving, Lamotrek Style : An Interdisciplinary Study in Crafting, Design, Engineering, and Sustainability». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk 14, no. 2 (mai 10, 2021). åpnet september 17, 2021. https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/4210.