1.
Reitan JB. FORMakademisk med fortløpende publisering. FormAkademisk [Internett]. 22. november 2010 [sitert 17. mai 2022];3(2). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/107