1.
Vinje E. Baseskoler. En kritisk diskursanalyse av teksten Baser fra Rådgivningstjenesten for skoleanlegg. FormAkademisk [Internett]. 22. november 2010 [sitert 14. juni 2024];3(2). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/108