1.
Grange K. Mellan skrå och profession. Om de svenska arkitekt- och ingenjörsutbildningarnas framväxt och hur ett dominerande kunskapsideal har tagit form. FormAkademisk [Internett]. 17. desember 2010 [sitert 23. januar 2021];3(2). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/109