1.
Frisch NS. Når øyet styrer hånden: Om mestringsprosesser i barnehagen. FormAkademisk [Internett]. 20. oktober 2008 [sitert 20. mai 2024];1(1). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/123