1.
Sevaldson B, Ryan AJ. Relating Systems Thinking and Design I. Practical Advances in Systemic Design. FormAkademisk [Internett]. 16. desember 2014 [sitert 25. juni 2022];7(3). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/1233