1.
Reitan JB. FORMakademisk med støtte fra Norges forskningsråd. FormAkademisk [Internett]. 8. mars 2011 [sitert 19. september 2021];4(1). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/124