1.
Rorgemoen M. Kopiering av tradisjonskunst som læringsmetode. FormAkademisk [Internett]. 5. juli 2011 [sitert 28. november 2021];4(1). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/129