1.
Lutnæs E. Kritisk refleksjon og systemorientert design: – Bevisstgjøring og endringskompetanse gjennom Utdanning for bærekraftig forbruk. FormAkademisk [Internett]. 31. desember 2015 [sitert 13. juli 2024];8(3). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/1433