1.
Lutnæs E. Profesjonsdilemmaer i det kunstpedagogiske felt. FormAkademisk [Internett]. 23. oktober 2015 [sitert 9. august 2022];8(2). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/1435