1.
Barba E. Systemic Design for Second-Order Effects. FormAkademisk [Internett]. 19. april 2017 [sitert 17. mai 2022];10(1). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/1690