1.
Næss P. Bokanmeldelse: Kritisk diskursanalyse. FormAkademisk [Internett]. 16. oktober 2017 [sitert 13. april 2024];10(3). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/2300