1.
Almevik G. Hantverksvetenskap och vetenskapligt hantverk: Om utvärdering av lärandemål i hantverksinriktad högskoleutbildning. FormAkademisk [Internett]. 7. oktober 2019 [sitert 19. april 2024];12(1). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/2310