1.
Brænne K. Frå DesignDialog til Design Literacy: Om etablering av eit fagdidaktisk forskingsfelt innan design, kunst og handverk. FormAkademisk [Internett]. 29. desember 2018 [sitert 21. mai 2024];11(1). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/2574