1.
Hagen AL, Osuldsen JB. Splotting som erfaringsbasert verktøy for medvirkning og stedsforståelse ved byromsutforming . FormAkademisk [Internett]. 19. oktober 2021 [sitert 27. november 2021];14(1). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/2586