1.
Bergman S. Utfordringer ved bruk og deling av visuelle uttrykk i en digital tidsalder. FormAkademisk [Internett]. 21. oktober 2019 [sitert 23. januar 2021];12(1). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/2641