1.
Kramer H. Når tilskueren tegner: Minnehandlinger og formidling av sensitive emner i det 21. århundre. FormAkademisk [Internett]. 9. oktober 2018 [sitert 29. januar 2023];11(3). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/2741