1.
Reitan JB. FormAkademisk 10 år – med forskning på design og designdidaktikk. FormAkademisk [Internett]. 8. oktober 2018 [sitert 29. juli 2021];11(1). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/2966