1.
Skjelbred BH. "Det ekstra laget"- for en helhetlig undervisning: Observasjonstegning og forestillingstegning i skolen-hva står på spill. FormAkademisk [Internett]. 19. oktober 2021 [sitert 27. november 2021];14(1). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3823