1.
Brekketo B. Bilder i hjemmet – hvordan visuelle uttrykk definerer muslimske rom i Norge. FormAkademisk [Internett]. 19. oktober 2021 [sitert 1. desember 2021];14(1). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3916