1.
Bergman S. Hvilken betydning har hvem som kopierer? - ulike utfordringer ved bruk av visuelle åndsverk. FormAkademisk [Internett]. 19. oktober 2021 [sitert 27. november 2021];14(1). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/4124