1.
Reitan JB, Ringvold TA. Leder. FormAkademisk med ny grafisk profil. FormAkademisk [Internett]. 24. desember 2020 [sitert 20. juni 2024];13(5). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/4126