1.
Infeld J. H.D.’s Palimpsest and a weaving practice: Weaving as method in literary studies. FormAkademisk [Internett]. 10. mai 2021 [sitert 13. juni 2021];14(2). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/4182